מאמרים

רענון כללי הבטיחות לנסיעה עם ילדים ברכב - חלק 2

נהלים ותקנים הנוגעים לתינוקות וילדים עד גיל שלוש

לפי החוק, חובה לרתום ילד עד לגיל שלוש במושב בטיחות שמתאים לגילו, לגובהו ולמשקלו. יש לזכור כי ניתן להשתמש במושבי בטיחות רק ברכבים שמצוידים באמצעי עגינה מתאימים שאינם שכיחים ברכבים ישנים יותר. כאשר מדובר בתינוקות שגילם קטן יותר משנה, חובה להפנות את גב מושב הבטיחות לחזית הרכב. בכל מקרה, אסור באיסור חמור להושיב ילד במושב בטיחות מול כרית אוויר, אלא אם נותק המנגנון המפעיל אותה.

נהלים ותקנים הנוגעים לילדים מגיל שלוש ועד לגיל שמונה

בניגוד לדעה הרווחת, אסור להתחיל ולהשתמש בחגורת בטיחות רגילה אחרי גיל שלוש. ילדים בין גיל שלוש לגיל שמונה אמורים להשתמש במושב בטיחות מגביה הנקרא גם בוסטר. השימוש במושב הבטיחות המגביה מנטרל את הסכנות שכבר פרטנו למעלה הנוגעות לשימוש בחגורת הבטיחות הרגילה.

שימוש נכון באמצעי בטיחות לילדים ותועלת חינוכית

נסיים בכך שנציין את התועלת החינוכית הרבה שבשימוש באמצעי בטיחות. בשעה שאתם מכניסים את הילד שלכם לרכב זכרו כי בעוד כמה שנים הוא כבר ירצה אופניים חשמליים מתקפלים משלו ואז תצפו ממנו לחבוש קסדה ולציית לחוקי הזהירות בדרכים והבטיחות. דוגמה אישית של ציות לכללי ונוהלי הבטיחות מתחילה מגיל אפס ומן הרכב האישי שלכם. ציות לנהלים שהוזכרו כאן גם יתרום לביטחון ילדכם בנסיעה וגם ישריש בהם הרגלים נכונים לעתיד.

חזרה לחלק ראשון